بهرام میثمی

بهرام میثمی

عضو هیئت مدیره

تلفن : 56807410-021

فکس : 56807413-021

آرش میثمی

آرش میثمی

رییس هیئت مدیره

arashmeisami@allmed.ir

تلفن : 09122260965

فکس : 56807413-021

آرمان میثمی

آرمان میثمی

مدیر عامل

armanmeisami@allmed.ir

تلفن : 09122099404

فکس : 56807413-021

فریبرز صیادی

فریبرز صیادی

مدیریت پروژه های آمبولانس

f.s.allmed@allmed.ir

تلفن : ۰۹۱۲۳۲۶۴۸۰۶

فکس : 56807413-021

میثم خسروانی

میثم خسروانی

مدیریت پروژه های آمبولانس (فروش سازمانی) و خودروهای ویژه

meisamkhosravani@allmed.ir

تلفن : ۰۹۱۲۰۰۳۲۶۳۵

فکس : 56807413-021

مهدی رمضانی

مهدی رمضانی

مدیر پروژه

mehdiramezani@allmed.ir

تلفن : ۰۹۱۲۰۰۳۲۶۳۴

فکس : 56807413-021